Αναρτήσεις

https://www.zoosos.gr/plithos-filozoon-diamartyrithike-gia-ti-dilitiriasi-adespoton-gation-foles-stin-plaka-vinteo/#axzz4mztq1sS6

Le Mémorandum n’est pas le fruit du hasard --  

Étude  et Motifs de la souscription de la Grèce au régime du Mémorandum : comment, quand et qui a prémédité ce crime et qu’en ont gagné ses auteurs.

DISCOURS D’ION KONSTANTINOU, Konstantinou @Vrettas Cabinet d'avocats 18, rue Dimitressa, Athènes, tél. : 210-61234444, 6977190292 Email: ionaskonstantinou@gmail.com

. Depuis 2010, le pays a perdu sa Souveraineté étatique de facto par le transfert des pouvoirs Législatif et Exécutif à une formation indéfinie, tantôt appelée la « Troika » et tantôt les « Institutions », composée de représentants du FMI, de la BCE et de la Commission Européenne, dépourvue de la légitimité nécessaire. Cette situation de déchéance du pays au Mémorandum n'est pas conforme au droit grec, car le processus de ratification de l'accord initial n'a pas été respecté, entraînant la nullité totale des dispositions d'application supplémentaires, même si les gouvernements postérieurs ont donné leur consentemen…

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΙΩΝΑΘΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κωνσταντίνου @Βρέττας Δικηγορική Εταιρεία ionaskonstantinou@gmail.com Δημητρέσσα αρ. 18, 210-6123444, 6977190292

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Γλωσσάρι: ΑΜΚ = Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου NPL= NonPerformingLoans – Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) ΕΑ= Εταιρείες Αξιολόγησης (ή Εντολοδόχοι Αξιολόγησης) ΤΧΣ = Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας SSM= SingleSupervisoryMechanismhttps://en.wikipedia.org/wiki/Single_Supervisory_Mechanism
ΑΜΚ σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις: α) όταν μια εταιρεία έχει ζημίες στον ισολογισμό της, κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί β) όταν προβλέπει μια μεγάλη επένδυση (δαπάνη) και απαιτεί νέα κεφάλαια που δεν αντλεί δανειακά (έστω και από δάνεια μετόχων της) και χρειάζεται χρήματα για τις νέες προβλεπόμενες δαπάνες. Στην σχεδιαζόμενη ΑΜΚ των 4 συστημικών τραπεζών της Ελλάδας υπάρχει ένα οξύμωρο που πρέπει να ελεγχθεί. Οι Τράπεζες αυτές δεν εμφανίζουν αρνητικούς ισ…